Kompozyt TWINSON

Taras Kompozyt TWINSON

Taras SAPELI

Taras KEMPAS

Architektura ogrodowa

Taras CUMARU

Taras BANGKIRAI

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKŁADU DREWNA - STARGARD, UL. NASIENNA!

Konstrukcje z drewna klejonego
Drewno klejone sprawia wrażenia technologicznej perfekcji, jest to gotowy element o żądanym przekroju. Proces produkcji jest bardzo złożony, ale w sktócie polega na sklejeniu klejami odpornymi na wilgoć lameli z drewna sosnowego bądz swierkowego, (przeważnie czterocentymetrowe), na wysokość.Tarcica poddawana jest obróbce termicznej w specjalnie do tego celu zaprojektowanych suszarniach. Po osiągnięciu odpowiedniej wilgotności, tj. 12 - 2% jest sortowana - zgodnie z wymaganiami normowymi. Kolejnym krokiem jest pierwsza obróbka mechaniczna - czoła desek są frezowane na tzw. złącza palczaste, na czoła desek nakładany jest klej i deski łączy się w wymaganej długości tzw. wstęgi - długie listwy. Tak przygotowany materiał odstawiany jest do wysuszenia kleju w złączach. Następnie wstęgi są strugane do odpowiedniej grubości (najczęściej 40mm), nakładany jest klej, wstęgi są układane i ściskane na wcześniej ustawionej prasie dla otrzymania projektowanego kształtu elementu. Proces schnięcia odbywa się w temperaturze około 30-40oC, przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności powietrza. Po wyschnięciu kleju otrzymuje się odpowiedni produkt który następnie poddaje się obróbce polegającej na wykonaniu zacięć, struganiu oraz impregnacji.

Drewno klejone warstwowo jest przyjazne, ciepłe, stwarza komfort psychiczny. Drewno jest w końcu najbardziej naturalnym materiałem budowlanym. Najczęściej drewno klejone występuje jako materiał konstrukcyjny, ale jednocześnie czyni niepowtarzalny klimat, atmosferę, przez co przyczynia się do pozytywnych ocen estetyki pomieszczenia, ludzie dobrze się czują w miejscach budowanych w przyjaznych technologiach. Stosując taki materiał, każdorazowo podnosimy prestiż obiektu, firmy, domu...
więcej >>
Polityka prywatności         Wykonanie: Planfirm.pl